Zilt Perspectief

Kennis en kansen voor teelt en verwerking van gewassen op zilte landbouwgrond rond de Wadden afgestemd op de unieke natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten met aandacht voor educatie en kennisverspreiding.

BEKIJK ONS EINDVERSLAG

Kennis en kansen voor zilte landbouw

Ruim 125.000 hectare grond in Nederland wordt in de nabije toekomst steeds zilter, onder meer langs de Waddenkust. Voor de gebruikelijke landbouwgewassen is zout water schadelijk. De reguliere landbouw is er tot nu toe op gericht verzilting zo veel mogelijk te voorkomen. Stichting Zilt Perspectief toont aan dat verzilting juist kansen biedt. De doelstelling van ons project luidt: 'Het invullen van kennislacunes en het tonen van kansen voor teelt en verwerking van gewassen op zilte landbouwgrond rond de Wadden, met aandacht voor natuur, landschap en klimaat'.

Wie zijn wij?

Dit project is in 2015 afgerond. Het uitvoerige eindverslag vindt u elders op deze pagina. In dit project werkte de Texelse Stichting Zilt Perspectief samen met de Vrije Universiteit Afd. Systeemecologie, Wageningen UR (Wageningen University and Research Institute, WUR-PRI/PPO), het Louis Bolk Instituut en de Waddenacademie.

De provincies Friesland (www.friesland.nl) en Noord-Holland
(www.noord-holland.nl) ondersteunden het project.

Stichting Zilt Perspectief werd opgericht voor het uitvoeren van dit Waddenfondsproject.